Δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας


Δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας.


Στο eMetafores.gr απαγορεύεται παντού (προφίλ, σχόλια, περιγραφές κ.λπ.) η ανταλλαγή, δημοσίευση, κοινοποίηση κ.λπ. οποιουδήποτε στοιχείου επικοινωνίας και με οποιοδήποτε τρόπο (κείμενα, σύνδεσμοι, ιστοσελίδες, φωτογραφίες κ.λπ.), που θα μπορούσε να φέρει σε απευθείας επικοινωνία τα μέλη μας εκτός του ιστότοπου eMetafores.gr

Στην πλατφόρμα (όπως κι οπουδήποτε αλλού) των σχολίων μας και μέσω των ερωτήσεων - απαντήσεων μεταξύ των μελών μας, οποιαδήποτε δήλωση στοιχείων επικοινωνίας (τηλεφώνα, emails, sites κ.λπ.), θεωρείται κατάφωρη παραβίαση των όρων χρήσης του ιστότοπου eMetafores.gr και για το λόγο αυτόν προβαίνουμε άμεσα στην οριστική κι αμετάκλητη διαγραφή οποιουδήποτε μέλους δε συμμορφώνεται με την πολιτική μας αυτή.


Scroll