Πως πληρώνω τους μεταφορείς;


Πως πληρώνω τους μεταφορείς;


Η καταβολή του υπολοίπου που έχει μεταξύ σας συμφωνηθεί (πέραν δηλαδή του ποσού που έχετε καταβάλει ως εγγύηση στο eMetafores.gr) γίνεται συνήθως απευθείας στον μεταφορέα την ώρα της παράδοσης των αντικειμένων που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ σας προς μεταφορά.


Scroll