Ιδιωτικό Απόρρητο

H προστασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων Μελών - Χρηστών - Επισκεπτών κι ο σεβασμός της ιδιωτικότητας τους, κατέχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η παρούσα πολιτική συλλογής και διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων - Ιδιωτικό Απόρρητο αφορούν, τον ιστοτοπο eMetafores.gr. Για τους συνδέσμους (links) που παρέχει η ιστοσελίδα μας προς άλλους ιστοτόπους (paypal, google κ.λπ.), αυτές διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων, για την ύπαρξη των οποίων και το περιεχόμενο τους, δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη εμείς, όπως δεν υπέχουμε καμία ευθύνη, για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιρειών ή ιστοσελίδων.

α. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Τα ατομικά προσωπικά δεδομένα είναι προκαθορισμένα δεδομένα όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, φύλο, καθώς και δεδομένα χρήσεως, όπως όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση e-mail, βάσει των νόμων 2742/1997, 3471/2006 και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

β. Συναίνεση μέλους

Το μέλος συναινεί ότι το eMetafores.gr καθώς και οι βοηθοί αυτού θα αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε, για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσεως που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ιδιότητα του μέλους και τις συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ιστότοπου μας. Κυρίως δε αυτό αφορά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση e-mail και την ημερομηνία γέννησης του μέλους.

γ. Στοιχεία που συλλέγονται

Για την λειτουργία της ιστοσελίδα μας, έχουμε δικαίωμα να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία των Επισκεπτών - Μελών - Χρηστών:

1. Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις των Επισκεπτών - Μελών - Χρηστών στην ιστοσελίδα μας και τους πόρους που έχουν πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς να περιορίζονται σε αυτά μόνο, τα δεδομένα κίνησης, τα δεδομένα θέσης κι άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

2. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες κατά τη συμπλήρωση εντύπων στην ιστοσελίδα μας, όπως πληροφορίες κατά την εγγραφή τους ή πληροφορίες όταν προχωράνε σε συναλλαγή.

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς, όταν επικοινωνούν οι Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο.

δ. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών - Μελών - Χρηστών της, για τις υπηρεσίες μας και για να παρέχουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου στους διαφημιστές μας και τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από τον web server του δικτύου μας, όπως είναι η διεύθυνση ip, domain names και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ τους.

Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν προσωπικά τους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες της, είναι μόνο στατιστικά δεδομένα για τους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας και δεν προσδιορίζουν σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για την αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων. Όταν χρησιμοποιούνται τα cookies αυτά, κατεβαίνουν στον υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας μας αυτόματα. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες της.

Είναι δυνατή η απόρριψη της χρήσεως των cookies αυτών από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, με την ενεργοποίηση της ανάλογης ρύθμισης στον browser του χρήστη, που επιτρέπει την απόρριψη τους. Όλοι οι υπολογιστές των Επισκεπτών - Μελών - Χρηστών τους δίνουν τη δυνατότητα να απορρίψουν τα cookies. Είναι όμως πιθανόν σε περίπτωση απορρίψεων των cookies ο Επισκέπτης - Μέλος - Χρήστης της ιστοσελίδας μας, να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές αυτής.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies, δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Επισκεπτών - Μελών - Χρηστών μας. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για να έχουν οι Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μας πρόσβαση στον ιστότοπο μας. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με το Ν. 3471/2006 περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Ν. 2472/1997 περί Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ε. Οι υπηρεσίες και οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες της, την επικοινωνία με άλλα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες ή την αποστολή πληροφοριών κατά τη διαβίβαση των οποίων όμως, μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σημειώνεται ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή κι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιονδήποτε τρίτο.

ζ. Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται χωρίς την υποχρέωση αποκάλυψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εμείς συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες της ιστοσελίδας μας, κατά την χρήση των υπηρεσιών της και για να παρέχουμε κυρίως υπηρεσίες προς τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες μας. Μπορούμε επιπλέον να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για να παρέχουμε στους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μας πληροφορίες, σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Να παρέχουμε πληροφορίες για άλλα προϊόντα τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες μας , αφού θα έχουν υποσημειώσει στο ανάλογο πεδίο αυτοί, πως να δεχτούν τέτοιες πληροφορίες επιθυμούν.

2. Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μας προς τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες μας.

3. Για να ενημερώνουμε τους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μας, για τυχόν αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι οι βελτιώσεις ή οι αλλαγές της υπηρεσίας - προϊόντος μας και που μπορεί να επηρεάσουν την υπηρεσία μας αυτή.

Η χρήση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πλην των αναγραφομένων παραπάνω, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες μας δικαιούνται να άρουν την συγκατάθεση τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση privacy@eMetafores.gr Η εταιρία μας δεν συλλέγει πληροφορίες για τους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μας από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

η. Τραπεζικός σύνδεσμος

Εάν τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες μας εισάγουν στο λογαριασμό τους πληροφορίες λογαριασμού τραπέζης τους, τότε συναινούν πως το eMetafores.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές τελών προς τους Χρήστες κι ότι αυτά τα στοιχεία, εφόσον τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες ενεργοποιήσουν τη σχετική λειτουργία στο λογαριασμό τους, θα αποστέλλονται με e-mail στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μεταφορέα μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ τους στο eMetafores.gr.

θ. Δημοσιοποίηση ονόματος χρήστη (nickname) κι αξιολογήσεων

Τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες συναινούν πως η ιστοσελίδα μας θα δημοσιεύει το όνομα χρήστη που έχουν επιλέξει, την ημερομηνία εγγραφής τους, το προφίλ αξιολόγησης τους κι ότι θα καταστήσει ελεύθερη την πρόσβαση στα κατατεθέντα από αυτούς σχόλια αξιολόγησης για άλλους Χρήστες, σε όλους τους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες της ιστοσελίδας μας.

ι. Δημοσιοποίηση προσφορών μεταφοράς

Ο Χρήστης συναινεί με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τα οποία εισαγάγει, κατά τη δημιουργία μιας προσφοράς ή μιας ζήτησης.

κ. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς

Το Εγγεγραμμένο Μέλος - Χρήστης συμφωνεί πως θα χρησιμοποιούμαι τη διεύθυνση e-mail που δήλωσε κατά την εγγραφή του, για να αποστέλλουμε δελτία τύπου (newsletter) του ιστότοπου eMetafores.gr κι άλλων συνεργαζόμενων ιστοσελίδων. Εφόσον το εγγεγραμμένο Μέλος - Χρήστης δεν το επιθυμεί αυτό, μπορεί να επιλέξει στο ανάλογο πεδίο κατά την εγγραφή του, να μη γίνεται η αποστολή των δελτίων αυτών.

λ. Επεξεργασία λόγω απατηλών πράξεων

Οι Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μας, συμφωνούν πως σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων κι εφόσον η συγκεκριμένη περίπτωση το απαιτεί, έχουμε το δικαίωμα να συλλέξουμε, επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη των απατηλών πράξεων. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να διακόψουμε τις ζητήσεις ή προσφορές που δημιουργήθηκαν με δόλιο τρόπο.

μ. Διαβίβαση - Αποκάλυψη δεδομένων

Κατά περίπτωση έχουμε δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας μας και τις συνεργαζόμενες με αυτή, εφόσον επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης με τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και κυρίως τα γενικά προσωπικά δεδομένα και τις επιχειρηματικές πληροφορίες των Εγγεγραμμένων Μελών - Χρηστών δικαιούμαστε να τις αποκαλύψουμε στους παρόχους μεταφοράς με τους οποίους αυτοί έχουν επιλέξει να συμβληθούν (δηλ. αυτούς που έχουν αποδεχθεί την προσφορά τους), για τους σκοπούς της εκτέλεσης μιας συμβάσεως που συνάφθηκε μέσω του ιστότοπου eMetafores.gr.

Έχουμε επίσης δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Εγγεγραμμένων Μελών - Χρηστών σε τρίτους, για:

- να συμβάλλουμε στην προστασία της ασφάλειας και να ελαχιστοποιήσουμε τον πιστωτικό κίνδυνο.

- αν μεταβιβάσουμε το σύνολο ή ποσοστό της επιχείρησή μας σε τρίτους.

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα των Εγγεγραμμένων Μελών - Χρηστών μας σε τρίτους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση τους, η οποία θα παρέχετε είτε εγγράφως είτε με επισημείωση στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεση τους οποτεδήποτε, αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στη διεύθυνση privacy@eMetafores.gr Η υποχρέωση μη διαβίβασης ή γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αίρεται σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόμος ή οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ν. Αποθήκευση και χρήση μετά τη λήξη της συνδρομής

Το Εγγεγραμμένο Μέλος - Χρήστης συναινεί πως τα στοιχεία που αφορούν ζήτηση ή προσφορά, που σχετίζονται με το δικό του όνομα χρήστη να εμφανίζονται στον ιστότοπο μας ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας της ζήτησης ή προσφοράς. Επίσης το Εγγεγραμμένο Μέλος - Χρήστης συναινεί και στην αποθήκευση και χρήση των δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς και μετά την τυχόν αποχώρηση - απομάκρυνση του. Οι ληφθείσες και κατατεθείσες αξιολογήσεις θα συνεχίσουν να είναι ορατές και θα εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη υποχρέωση φύλαξης των δεδομένων αυτών.

ξ. Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η διαβίβαση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής κι ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας σταλθήκαν ηλεκτρονικά και η διαβίβαση των δεδομένων αυτών γίνεται απολύτως με ευθύνη των Εγγεγραμμένων Μελών - Χρηστών μας. Όπου στα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες μας έχει δοθεί ή έχουν επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης για να τους παρέχεται πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου eMetafores.gr, αυτοί είναι υπεύθυνοι για να τηρήσουν αυτόν των κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και να μην τον αποκαλύπτουν σε τρίτους. Παρέχουμε ωστόσο τη δυνατότητα στα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες μας να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητας τους (κωδικός εισόδου ιστοσελίδας κ.λπ.) με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης.

Η ιστοσελίδα μας τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της, από:

- παράνομη πρόσβαση και παράνομη τροποποίηση

- παράνομη χρήση ή αποκάλυψη και εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία μας, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου, που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο δικό μας.

ο. Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης

Τα Εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες της ιστοσελίδας μας, δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση privacy@eMetafores.gr μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα των αιτούντων, καθώς κι αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υποχρεούμαστε δε εμείς να απαντήσουμε εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τηρούνται στο αρχείο μας.

Η παρούσα Πολιτική συλλογής και διατήρησης της ιστοσελίδας μας είναι σύμφωνη με το ν. 2472/1997, το ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

π. Παροχή υποστήριξης στους Επισκέπτες - Μέλη - Χρήστες μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την πολιτική διαχείρισης της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail privacy@eMetafores.gr


Scroll